Saturday, March 19, 2011

Rancangan Tahunan Pendidikan Moral T.1 2011


Rancangan Tahunan (Pendidikan Moral ) Tingkatan 1 – SEMESTER SATU 2011
Minggu
Bidang Pembelajaran / Nilai
Kandungan Akademik
Hasil Pembelajaran
Aktiviti
Catatan
1


 
3/1/2011
-
09/1/2011
BP 1 : NILAI BERKAITAN DENGAN PERKEMBAGAN DIRI
Kepercayaan kepada TuhanKeyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam dan mematuhi segala suruhan Nya berlandaskan pegangan agama masing-masing selaras dengan prinsip Rukun Negara.


Keunikan Alam Cipta TuhanKeistimewaan dan keunikan alam ciptaan Tuhan

 • Manusia dan alam semesta ialah ciptaan Tuhan
  - Anggota yang tersusun rapi dan wajah yang menarik kurniaan Tuhan
  - Keunikan setiap individu walaupun cacat anggota
  - Keunikan alam semesta (Flora dan fauna, bentuk muka bumi seperti sungai, gunung-ganang dan laut)


i. Mengenali diri sendiri
ii. Menerima hakikat bahawa kekurangan dan kelebihan diri ialah anugerah Tuhan
iii. Memelihara keunikan alam semesta ciptaan Tuhan


i. Perbincangan tentang kelebihan dan kekurangan diriii. Mengumpul maklumat tentang pencapaian dan keunikan golongan yang cacat anggota.iii. Lawatan ke hutan simpan atau hutan rekreasi.
 1. Amanah
Sikap bertanggungjawab yang boleh menimbulkan kepercayaan dan keyakinan orang lain.
Amanah Kunci KehidupanAmanah dalam setiap urusan • Tugasan dan tanggungjawab yang dilaksanakan di sekolah
  - Pengurusan wang persatuan atau kelab tanpa penyelewngan
  - Urusan jual beli barangan


i. Mengenal pasti ciri-ciri amanah.
ii. Melaksanakan tugas yang diamanahkan dengan sempurna
iii. Memahami kepentingan bersikap amanah dalam setiap perlakuan.
iv.Mengamalkan sikap amanah


Perbincangan tentang tugas yang diamanahkan dan cara melaksanakannya dengan sempurna agar menimbulkan kepercayaan dan keyakinan orang laian
2


 
10/1/2011
-
16/1/2011
 1. Harga Diri
Keupayaan dan keyakinan diri agar mampu memuliakan dan menjaga maruah diri dalam kehidupan
( Kenali Diri AndaKenali diri sendiri

 • Maruah diri mesti dipelihara
 • Kekuatan diri di hargai dan kelemahan diri diperbaiki
 • Hala tuju kehidupan harus ditentukan

 
i. Mengenali diri sendiri
ii. Menghargai keistimewaan diri
iii. Menghayati ciri-ciri niai harga diri dalam kehidupan seharian
iv.Sentiasa menjaga maruah diri


i. Sumbang saran tentang cara memelihara maruah diriii. Menghasilkan karangan tentang hala tuju kehidupan
3


 
17/1/2011
-
23/1/2011
 1. Bertang-gungjawab


Kesanggupan diri seseorang untuk memikul dan melaksanakan tugas serta kewajipan dengan sempurna
Bertanggung Menjaga kesihatan DiriKesihatan diri dan persekitaran yang bersih

 • Pemakanan yang seimbang
 • Penjagaan tubuh badan
 • Kecergasan fizikal
 • Kebersihan persekitaran
  • Rumah
  • Sekolah
  • Tempat awam

 
i. Mengenal pasti ciri-ciri pemakanan yang sihat
ii. Mengamalkan amalan makanan yang baik dan seimbang
iii. Bertanggungjawab menjaga kesihatan diri
iv. Bertanggungjawab menjaga persekitaran supaya sentiasa bersih

 
i. Pemeriksaan kebersihan tubuh badanii. Melukis poster tentang pemakanan yang seimbangiii. Menghasilkan buku skrap tentang penjagaan

tubuh badaniv. Gotong-royong membersih-kan kelas dan kawasan sekolah
22/1 (Sabtu) – Sekolah Ganti
4


 
24/1/2011
-30/1/2011
 1. Hemah Tinggi


Beradab sopan dan berbudi pekerti mulia dalam pergaulan seharian
Berbudi Bahasa Amalan Hidup MasyarakatAmalan bersopan santun dalam kehidupan seharian

 • Adab peraturan yang sopan
  - Lembut dalam tutur kata
  - Bertegur sapa
 • Tingkah laku yang sopan
  - Adab di meja makan
  - Adab menyambut tetamu
  - Adab menggunakan kemudahan awam


i.Melatih diri agar sentiasa berbudi bahasa dan berkelakuan sopan dalam setiap situasi
ii. Mengenal pasti cara berlakuan sopan di tempat-tempat awam
iii. Mengamalkan sikap hemah tinggi dalam kehidupan seharian
i. Lakonan untuk menunjukkan tingkah laku yang sopan dalam elbagai situasiii. Mengumpul gambar tentang tingkah laku yang sopan dan melekatkan dalam buku skrap
5

31/1/2011
-
6/2/2011

 
CUTI TAHUN BARU CINA
6


 
7/2/2011
-
13/2/2011
 1. Toleransi


Kesanggupan bertolak ansur, sabar dan mengawal diri bagi mengelakkan berlakunya pertelingkahan dan perselisihan faham demi kesejahteraan hidup.
Toleransi Teras KeamananToleransi menjamin perpaduan.

 • Kepentingan amalan toleransi dalam pelbagai aspek kerana setiap individu mempunyai persamaan dan perbezaan
 • Kebolehan
 • Pemikiran
 • Status ekonomi
 • Agama/ Kepercayaan


 1. Memahami konsep toleransi
 2. Menerima hakikat bahawa terdapat perbezaan antara pelbagai kaum dalam hidup bermasyarakat
 3. Menyedari kepentingan amalan bertolak ansur dalam masyarakat pelbagai kaum
 4. Mengamalkan sikap bertolak ansur demi keharmonian hidup bersama


Membuat perbandingan dalam pelbagai aspek seperti kebolehan, pemikiran, status sosio ekonomi dan agama di kalangan murid dan mempamer-kan hasil perbandingan tersebut di sudut bacaan.
7-8

14/2/2011
-28/2/2011
 1. Berdikari


Kebolehan dan kesanggupan melakukan sesuatu tanpa bergantung kepada orang lain.
Berdikari Memupuk KeyakinanAmalan berdikari dalam kehidupan seharian

 • Kepentingan sikap berdikari untuk kejayaan hidup
  • Rumah
  • Sekolah


i. Memahami konsep berdikari untuk membina keyakinan
ii. melakukan sesuatu tugas tanpa bergantung kepada orang lain
iii. Melatih diri untuk beridikari
Menghasilkan peta minda tentang perlakuan yang menunjukkan sikap berkari di rumah dan sekolah
15/2 (Selasa) – Maulidur Rasul

19/2 (Sabtu) – Sekolah Ganti

23-25/2

( Rabu- Khamis ) – Sukan Sekolah
9

28/2/2011
-
6/3/2011
 1. Kerajinan


Usaha yang berteusan penuh dengan semangat ketekunan, kecekalan, kegigihan, dedikasi dan berdaya maju dalam melakukan sesuatu perkara
Hendak Seribu DayaKerajinan pemangkin untuk mencapai matlamat hidup

 • Sikap kerajinan dalam melakukan sesuatu perkara
 • Cekal
 • Daya usaha
 • Dedikasi
 • Gigih
 • Tekun


 1. Mengetahui kepentingan bersikap rajin untuk berjaya
 2. Melatih diri untuk mengamalkan sikap rajin dalam kehidupan
 3. Mengambil iktibar daripada orang yang berjaya dengan berusaha gigih
 4. Mengenal pasti cabaran dan rintangan untuk berjaya
Mengumpul cerita dan keratan akhbar tentang sikap rajin beberapa orang murid sehingga mereka berjaya dan menjadi terkenal serta membincangkan bagaimana mereka memperolehi kejayaan.
10

7/3/2011
-
13/3/2011

 
ULANGKAJI
11

14/3/2011
-
20/3/2011

 
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL SATU

 

Rancangan Tahunan (Pendidikan Moral ) Tingkatan 1 – SEMESTER SATU 2011
Minggu
Bidang Pembelajaran / Nilai
Kandungan Akademik
Hasil Pembelajaran
Aktiviti
Catatan
12

21/3/2011
-
27/3/2011
 1. Kasih sayang


Kepekaan dan perasaan cinta yang mendalam serta berkekalan yang lahir daripada hati yang ikhlas.
Kasih Sayang Penenag NuraniNyawa anugerah Tuhan yang amat berharga

 • Sayang akan nyawa
  • Diri
  • Orang lain
i. Memahami konsep sayangkan diri sendiri
ii.Melatih diri untuk mengamalkan sifat kendiri yang positif
iii.Mengelakkan diri daripada terlibat dalam kegiatan yang boleh membahayakan diri


i. Perbincngan tenteng gejala yang membahaya-kan diri dan menjejaskan maruah diriii. Menghasilkan sajak yang bertemakan sayangkan diri
13

28/3/2011
-
03/4/2011
 1. Keadilan


Tindakan dan keputusan yang saksama serta tidak berat sebelah
Keadilan asas keharmonian keluargaAmalan keadilan dalam institusi kekeluargaan

 • Amalan keadilan di kalangan anggota keluarga
  - Pembahagian tugas dan tanggungjawab
  - Pembahagian barangan
  - Pendidikan


i. Memahami konsep adil dalam keluarga
ii. Menyedari bahawa amalan tidak adil dalam keluarga boleh menimbulkan konflik
iii. Melatih diri untuk berlaku adil dalam keluarga
Menghasilkan skrip berdasarkan satu situasi tentang amalan keadilan dalam sebuah keluarga.
14


 
4/4/2011
-10/4/2011
 1. Rasional


Boleh berfikir berdasarkan alas an dan bukti yang nyata dan dapat mengambil tindakan berdasarkan pertimbangan yang wajar.
Kesahihan MaklumatKetelitian menilai pelbagai maklumat

 • Ketelitian menilai dan mengkaji sesuatu idea atau maklumat daripada pelbagai sumber
  • internet
  • Khabar angin


i.Menilai dengan teliti kesahihan seuatu makluamat
ii. Mengenak pasti sesuatu sumber maklumat itu boleh dipercayai
iii. Mengetahui kepentingan menyampaikan sesuatu maklumat dengan tepat tanpa ditokok tambah
iv.Mengetahui keburukan menyebarkan khabar angin
Mengumpul dan membandingkan maklumat daripada pelbagai sumber sebelum membuat sesuatu pertimbangan
15


 
11/4/2011
-17/4/2011

KesederhanaanBersikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan dan tindakan sama ada dalam pemikiran, pertuturan atau perlakuan tanpa mengabaikan kepentingan diri dan orang lain
Kesederhanaan Amalan MuliaKesederhanaan sebagai amalan hidup

 • Cara hidup sederhana walaupun berkemampuan
  • Perbelanjaan
  • Pemakanan
  • Rekreasi


i. Memahami corak perbelanjaan remaja hari ini

ii. Melatih diri untuk bersederhana ketika berbelanja
i. Merancang perbelanjaan mingguanii. Mengenal pasti seorang rakan yang bersikap sederhana dalam perbelanjaan dan menceritakan perihal sikapnya yang boleh dijadikan teladan.
16-17


 
18/4/2011
-
01/5/2011
BP 2:

NILAI BERKAITAN DENGAN KEKELUARGA-AN.2.1 Kasih Sayang terhadap KeluargaPerasaan cinta, kasih dan saying yang mendalam dan berkekalan terhadap keluarga


Kasih Sayang Teras Keluarga BahagiaKasih sayang memupuk hubungan harmonis dengan anggota keluarga

 • Kepentingan amalan kasih saying mengikut perspektif pelbagai agama
  - Islam/ Buddha/ Kristian/ Hindu/ Sikh


   


i.Memahami kepentingan kasih sayang terhadap keluarga daripada pelbagai perspekktif pelbagai agama
ii. Menghayati kepentingan kasih sayang untuk membina keluarga bahagia
iii.Mengamalkan sikap kasih sayang dalam kehidupan seharian bersama keluarga
Mencari maklumat tentang kasih sayang mengikut perspektif pelbagai agama
22/4 (Jumaat) – Good Friday

25/4 (Selasa) – Cuti Peristiwa (Easter Monday)

1/5 (Ahad) – Hari Buruh
18

02/5/2011
-
08/5/2011
2.2 Hormat dan Taat kepada Anggota KelurgaMemuliakan setiap anggota keluarga dengan berinteraksi dan memberi layanan secara bersopan untuk mewujudkan keluarga yang harmoni.
Pedoman PentingHormat-menghormati sesama anggota keluarga

 • Cara menghormati anggota keluarga
  • Layanan
  • Memberi perlindungan
  • Meraikan
  • Mendoakan
i.Memahami keperluan menghormati orang lain khususnya anggota keluarga daripada pelbaagi perspektif pelbagai anggota
ii. Memahami keperluan menghormati anggota keluarga
iii.Mengamalkan perlakuan bersopan ketika berhubung dengan anggota keluarga
iv.meraikan sambutan hari yang bermakna dan keistimewaan seperti Hari Ibu, Hari Bapa dan hari lahir untuk mengenang jasa mereka
v.mendoakan kesejahteraan ibu bapa dan anggota keluarga


i. Melakonkan cara menghormati anggoya keluargaii. Menghasilkan sajak yang bertemakan 'Hormat-menghormati anggota keluarga'
2/5 (Isnin) – Cuti Ganti Hari Buruh
19


 
2/5/2011
-
15/5/2011
2.3 Mengekalkan Tradisi KekeluargaanMenerima, menghormati dan mengamalkan sesuatu kebiasaan, adat dan kepercayaan yang diwarisi secara turun-temurun dalam keluarga.
Tradisi Warisan KeluargaAmalan tradisi kekeluargaan menjamin kehidupan berkeluarga

 • Amalan tradisi kekeluargaan dalam kehidupan seharian
  - Panggilan berdasarkan ikatan kekeluargaan
  - Ziarah-menziarahi


i.Mengenal pasti dan memahami tradisi yang diamalkan oleh keluarga
ii. Mengenal pasti tradisi yang diamalkan oleh pelbagai kumpulan etnik di Malaysia
iii. Mengamalkan panggilan sopan dalam keluarga
iv.menghormati tradisi yang diamalkan untuk mengekalkan identiti keluarga
v.Menyemai sikap ziarah-menziarahi dalam keluarga


i. Menyediakan carta salahsila keluargaii. Simulasi tentang amalan tradisi kekeluargaan semasa ziarah-menziarahi
20

16/5/2011
-
22/5/2011
2.4 Tanggungjawab terhadap KeluargaKewajipan yang harus dilaksanakan oleh setiap individu terhadap keluarga untuk melahirkan keluarga bahagia, meningkatkan imej dan menjaga maruah keluarga
Tanggungjawab Hidup BerkelurgaKewajipan dalam keluarga tanggungjawab bersama

 • Peranan setiap anggota keluarga
  • Anak-anak
  • Ibu bapa
  • Anggota keluarga lain


i.Mengenal pasti tanggungjawab setiap anggota dalam keluarga
ii. Menghormati peranan dan tanggungjawab setiap anggota keluarga
iii.Melaksanakan tanggungjawab yang diamanahkan dalam keluarga


i. Main peranan sebagai anggota keluarga dalam menjaga kebersihanii. Menghasilkan esei tentang kewajipan setiap anggota keluarga
17/5 (Selasa) – Hari Wesak

21/5 (Isnin) – HariGuru
21

23/5/2011
-
29/5/2011

 
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
22-23

30/5/2011
-
12/6/2011

 
CUTI PERTENGAHAN TAHUN

 

Rancangan Tahunan (Pendidikan Moral ) Tingkatan 1 – SEMESTER DUA 2011
Minggu
Bidang Pembelajaran / Nilai
Kandungan Akademik
Hasil Pembelajaran
Aktiviti
Catatan
24


 
13/6/2011
-
19/6/2011
BP 3: NILAI BERKAITAN DENGAN ALAM SEKITAR3.1 Menyayangi dan Menghargai Alam SekitarKesedaran tentang perlunya memelihara dan memulihara alam sekeliling untuk mengekalkan keseimbangan ekosistem.


Hargai Alam Warisan KitaKeseimbangan alam sekitar menjamin kesejahteraan semua hidupan

 • Kepentingan keseimbangan alam sekitar kepada semua hidupan
  • Manusia
  • Haiwan
  • Tumbuhan


i.Memahami kepetingan keseimbangan ekosistem untuk kesejahteraan hidup
ii.Mengenal pasti tanggungjawab manusia untuk menjaga ekosistem
iii.Mengamalkan sikap menjaga kebersihan alam


i. Melukis poster/ mencipta cogan kata tentang keseimbangan alam sekitarii. Sumbang saran tentang kepentingan keseimbangan alam sekitar
24


 
13/6/2011
-
19/6/2011
3.2 Keharmonian antara Manusia dengan Alam SekitarKeadaan saling memerlukan hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam sekeliling supaya kualiti kehidupan manusia dan alam sekeliling terpelihara.
Kebersihan Persekitaran Menjamin Keselesaan HidupPenjagaan persekitaran tanggungjawab bersama • Penjagaan persekitaran untuk keselesaan hidup
  • Rumah
  • Sekolah
  • Tempat awam


i. Memahami kepentingan menjaga kebersihan persekitaran demi keselesaan hidup
ii. Menyemai sikap suka menjaga kebersihan persekitaran
iii. Mengamakan sikap menjaga keberdihan persekitaran


i. Sumbang saran tentang kepentingan penjagaan persekitaran
25


 
20/6/2011
-
26/6/2011
3.3 Kemapanan Alam Sekitar

Pengekalan keseimbangan alam sekeliling sebagai tanggungjawab bersama untuk kesejahteraan hidup
Hutan Nadi KehidupanSumbangan hutan kepada hidupan dan tanggungjawab manusia mengekalkan

 • Perlindungan terhadap hidupan liar
 • Pemeliharaan hutan sebagai sumber ekonomi


i. Mengenal pasti pelbagai kesan alam sekitar akibat pembangunan yang tidak terancang
ii. Mengkaji kesan tindakan manusia terhadap flora dan fauna
iii. Meramalkan masa depan sumber alam sekiranya diuruskan dengan baik atau sebaliknya
iv.Mengumpulkan maklumat tentang haiwan yang kian pupus
v.Merancang tindakan yang boleh diambil untuk membantu menjaga alam sekitar


i. Sumbang saran tentang isu-isu alam sekitarii. Menyenaraikan cara mengekalkan hutan
3.4 Peka terhadap isu-isu Alam SekitarPrihatin terhadap persoalan yang berkaitan dengan alam sekeliling dan berusaha menyelesaikannya
Prihatin Terhadap Isu Alam SekitarPrihatin terhadap masalah berkaitan dengan alam sekitar

 • Pencemaran alam
 • Udara
 • Air
 • Darat


i. Mengenal pasti kesan pencemaran kepada kehidupan
ii. Prihatin terhadap kesan pencemaran alam sekitar
iii. Mengamalkan sikap menjaga alam sekitar daripada tercemar


i. Menghasilkan buku skrap tentang jenis sebab dan akibat pencemaran alamii. Menyenarai-kan cara mengekalkan hutan
26


 
27/6/2011
-
3/7/2011
BP 4: NILAI BERKAITAN DENGAN PATRIOTISME4.1 Cinta akan NegaraPerasaan saying dan bangga kepada negara serta meletakkan kepentingan negara melebihi kepentingan diri


Kenali Negara Dan Cintai NegaraKeindahan alam semulajadi kebanggaan kita

 • Perasaan menghargai dan menyayangi keindahan alam semulajadi
  • Sungai dan pantai
  • Gunung-ganang


i. Mengenal pati tempat-tempat indah dan menarik di negara kita
ii. Mengkaji keunikn dan keindahan tempat-tempat tersebut
iii. Berbangga dan menyayangi tempat-tempat tersebut
iv. Menghargai keindahan dan keunikan negara


i. Membuat kolaj/ model tentang keindahan alam semulajadiii. Mencipta/ mendeklamasikan puisi yang menggambarkan keindahan alam semulajadi.
27


 
4/7/2011
-
10/7/2011
4.2 Taat Setia kepada Raja dan NegaraKepatuhan dan kesetiaan yang berkekalan kepada Raja dan Negara
Identiti Negara Kebangsaan KitaLambang dan lagu identiti negara tanda kesetiaan kepada raja dan negara

 • Kepentingan menghormati dan menghayati identiti negeri dan negara
  • Bendera
  • Jata
  • Lagu Kebangsaan dan negeri

    


i. Mengenali lambing dan identiti setiap negeri.
ii. Mengenal pasti lambang dan identiti negara
iii.Menghormati lambang dan identiti setiap negeri dan negara


Menghasilkan buku skrap tentang gambar-gambar lambang kebesaran negara
4.3 Sanggup Berkorban untuk NegaraKerealaan melakukan atau menyerahkan sesuatu termasuk nyawa sebagai tanda kebaktian untuk negara
Berkorban Untuk NegaraRakyat berkorban nyawa demi negara

 • Tanggungjawab dan peranan pasukan keselamatan
  • Tentera
  • Polis
  • Bomba
 • Perjuangan tokoh yang mempertahankan negara
  • Lt. Adnan Saidi
  • Datuk Bahaman
  • Tok Janggut

 

 
i. Mengetahui perjuangan tokoh yang berjasa kepada negara
ii.Menghargai perjuangan wira negara
iii. Membina semangat cinta dan rela berkorban untuk negara


i. Menemu-ramah seorang anggota keselamatan tentang tanggung-jawab dan peranannya

ii. Memilih seorang tokoh dan menulis tentang biodata dan perjuangan-nya
28


 
11/7/2011
-
17/7/2011


BP 5: NILAI BERKAITAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA5.1 Melindungi Hak Kanak-kanakMembela, memberi naungan dan memelihara hak kanak-kanak bagi menjamin kehidupan mereka yang sempurna
Mmelihara Hak Asasi Kanak-kanak Tanggungjawab BersamaHak asasi kanak-kanak tanggungjawab bersama

 • Tanggungjawab golongan dewasa memastikan setiap kanak-kanak berhak mendapat dan menikmati keperluan hidup
  • Makanan
  • Pakaian
i. Menjelaskan kepentingan hak kanak-kanak
ii. Menerima bahawa setiap kanak-kanak mempunyai hak untuk menikmati kehidupan yang sempurna
iii. Melindungi dan menyayangi kanak-kanak
iv.Menghormati hak kanak-kanak
Mengumpul dan melaporkan maklumat tentang pencabulan hak sasi kanak-kanak di seluruh dunia
5.2 Menghormati Hak WanitaMelindungi dan mengiktiraf wanita sebagai individu yang boleh memberi sumbangan dalam pembangunan keluarga, masyarakat dan negara.
Hak Sama Rata Untuk WanitaLayanan yang baik merupakan keistimewaan untuk wanita

 • Sifat kelembutan wanira bukan penghalang daripada mendapat keistimewaan
  • Pengagihan tugas
  • Penjagaan maruah diri (tiada gangguan seksual)
i. Memahami hak wanita mengikut Perlembangaan Negara
ii. Menghormati kaum wanita
iii.Memberi layanan yang baik kepada kaum wanita


Mengadakan perbahasan ringkas bertajuk 'Wanita berhak mendapat layanan yang baik'
29


 
18/7/2011
-
24/7/2011
5.3 Melindungi Hak PekerjaMenghormati, menghargai dan mengiktiraf perkhidmatan, jasa dan sumbangan golongan pekerja dalam pembangunan negara
Kebajikan Perkerja TerbelaKebajikan pekerja tanggungjawab bersama

 • Setiap pekerja berhak mendapat pelbagai kemudahan
  • Gaji
  • Cuti
  • Keselamatan


i.Menerima bahawa semua pekerja mempunyai hak
ii. Menjelaskan kepentingan hak pekerja
iii. Menghormati hak pekerja


Menyenarai-kan dan membincang-kan kemudahan yang diperlukan di tempat kerja
5.4 Menghormati Hak Golongan Kurang BerupayaMemberi layanan yang bersopan kepada golongan kurang berupaya supaya tidak berasa tersisih dan mengiktiraf mereka sebagai insane ciptaan Tuhan
Hormatilah Golongan Kurang UpayaHargai golongan kurang berupaya dengan memahami mereka

 • Kemampuan memahami punca kecacatan seseorang akan menginsafkan diri
  • Kelahiran
  • Keturunan
  • Kemalangan
  • Penyakit


i. Menerima bahawa tiada seorang insan pun dilahirkan dengan penuh kesempurnaan

ii. Menginsafi diri dan bersyukur dengan setiap pemberian Tuhan

iii.Memberikan sebarang pertolongan dan bantuan kepada golongan kurang upaya

iv.Melibatkan diri dengan kerja-kerja kebajikan dan sukarela


Menulis esei bertajuk menghormati hak golongan kurang berupaya
30


 
25/7/2011
-
31/7/2011
5.5 Melindungi Hak PenggunaMembela dan memelihara hak individu untuk menjadi pengguna yang berilmu, mendapat perkhidmatan serta barangan yang berkualiti dan tidak mudah dieksploitasi.
Hak PenggunaHormati hak pengguna untuk mendapatkan keperluan asas

 • hak pengguna untuk mendapatkan barangan dan keperluan asas untuk kehidupan
  • Makanan
  • Pakaian
  • Tempat tinggal
  • Kesihatan
  • Pendidikan
  • Sanitasi


i. Menerima hakikat bahawa diri sendiri adalah pengguna
ii. Mengetahui hak untuk mendapatkan keperluan asas
iii.Memahami hak sebagai pengguna
iv. Mengamalkan tanggungjawab sebagai pengguna
Menulis surat kepada pihak berkenaan membuat aduan tentang perkhidmatan kesihatan/ sanitasi yang kurang memuaskan
31


 
1/8/2011
-
7/8/2011
BP 6 : NILAI BERKAITAN DENGAN DEMOKRASI6.1 Mematuhi Peraturan dan Undang-undang

Menerima dan mematuhi peraturan dan undang-undang yang telah ditentukan tanpa mengira sesiapa dan di mana seseorang itu berada


Peraturan Asas DisiplinPembentukan disiplin bermula di rumah dan sekolah

 • Tanggungjawab mematuhi setiap peraturan
  • Di rumah
  • Di sekolah


i. Memahami kepentingan peraturan dan undang-undang di rumah dan di sekolah
ii. Meramalkan kemungkinan yang akan terjadi kerana ketiadaan peraturan dan undang-undang
iii.Mematuhi perturan dan undang-undang di rumah dan di sekolah


Membincang-kan program yang boleh dijalankan oleh pihak sekolah untuk mengelakkan murid-murid terlibat dalam kegiatan salah laku
1/8 (Ahad) – Awal Ramadhan
31


 
1/8/2011
-
7/8/2011
6.2 Kebebasan BersuaraKebebasan berucap dan mengeluarkan fikiran dengan batasan tertentu bagi menjaga keselamatan dan ketenteraman
Hak Bersuara Ada SempadanKeperluan kebebasan bersuara memupuk kesejahteraan hidup bermasyarakat

 • Kebebasan memberi pendapat atau pandangan
 • Kebebasan menyatakan perasaan
i. Mengetahui keperluan kebebasan bersuara
ii. Memahami sebab-sebab adanya had tertentu dalam kebebasan bersuara
iii.Memberkan pendapat dan membuat pilihan dengan wajar
iv. Menghuraikan akibat kebebasan tanpa had dalam bermasyarakat
Simulasi tentang

'Parlimen Mini'
32


 
8/8/2011
-14/8/2011
6.3 Kebebasan BeragamaKebebasan setiap individu untuk menganuti dan mengamalkan agamanya seperti yang diperuntukkan dalam Perlembagaan Malaysia
Amalan Keagamaan Dalam Masyarakt MalaysiaAmalan keagamaan membentuk peribadi

 • Amalan keagamaan dalam kehidupan harian mengikut setiap agama
  • Cara beribadat
  • Perihal makanan
i. Mengetahui amalan beribadat pelbagai agama di Malaysia
ii. Mengenal pasti periha makanan pelbagai agama di Malaysai
iii. Menghormati amalan pelbagai agama
Mengumpul maklumat dan membincangkan tentang amalan pelbagai agama
33

15/8/2011
-
21/8/2011
6.4 Penglibatan Diri dalam Pembangunan NegaraKebebasan untuk melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti pembangunan negara dengan mematuhi peraturan, undang-undang dan Perlembagaan Malaysia.
Bersama Menjalankan Aktiviti SekolahWarga sekolah yang giat cergas menjamin kejayaan sesebuah sekolah

 • Pengagihan tugas bagi menjayakan aktiviti anjuran sekolah
  • Hari Guru
  • Hari Sukan
  • Minggu Kokurikulum
  • Hari Anugerah


i. Memahami kepentingan penglibatan semua warga sekolah dalam menjayakan aktiviti sekolah
ii.Melibatkan diri dalam setiap aktiviti sekolah
iii.Mengagihkan tugas untuk menjayakan sesuatu aktiviti sekolah


i. Membina carta aliran pelan tindakan bagi menunjukkan cara melaksanakan tugas yang diberi

ii. Membuat laporan kumpulan tentang tugas yang dijalankan semasa menjayakan aktiviti sekolah
34

22/8/2011
-
28/8/2011
ULANGKAJI


35
29/8/2011
-
4/9/2011
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
30/8 (Selasa) –Hari Raya Puasa

31/8 (Rabu) –Hari Kebang-saan

 

Rancangan Tahunan (Pendidikan Moral ) Tingkatan 1 – SEMESTER DUA 2011
Minggu
Bidang Pembelajaran / Nilai
Kandungan Akademik
Hasil Pembelajaran
Aktiviti
Catatan
36


 
5/9/2011
-
11/9/2011
6.5 Sikap KeterbukaanBersedia memberi dan menerima pandangan, pembaharuan dan kritikan selaras dengan kebenaran fakta dan norma masyarakat Malaysia.
Sikap Terbuka Membina Keyakinan diriSikap terbuka dalam tindakan

 • Setiap pandangan dan keputusan diterima dan dihormati
  • Mengawal emosi


i. Menerima pandangan orang lain
ii.Mengawal perasaan dalam setiap situasi
iii. Menghormati pandangan dan keputusan orang lain


Menghasilkan dialog tentang sikap keterbukaan dan melakonkan dialog tersebut
10/9 (Sabtu) – Hari Jadi Yang Dipertua Negeri Sarawak
37


 
12/9/2011
-
18/9/2011
BP 7: NILAI BERKAITAN DENGAN KEAMANAN DAN KEHARMONIAN7.1 Hidup Bersama Secara AmanHidup berbaik-baik antara satu sama lain dengan mengutamakan kedamaian dan keharmonian hidup tanpa mengira agama, bangsa dan budaya.
Perpaduan Teras KeharmonianHubungan yang harmonis memupuk kemesraan

 • Hubungan yang baik dalam semua peringkat
  • Sekolah
  • Masyarakat


i. Memahami kepentingan hubungan yang baik dalam hidup bermasyarakat
ii. Mengenali dan menghormati setiap indvidu
iii. Mengekalkan persahabatan antara satu sama lain
iv.Menunjukkan sikap mesra demi keharmonian hidup


Mengadakan kempen untuk mewujudkan hubungan mesra du kalangan warga sekolah dan masyarakat

Contoh: Kempen Masyarakat Penyayang peringkat sekolah


 
38


 
19/9/2011
-25/9/2011
7.2 Saling Membantu dan BekerjasamaUsaha yang baik dan membina yang dilakukan bersama pada peringkat individu, komuniti atau negara untuk mencapai sesuatu matlamat
Semangat KekitaanSaling membantu untuk kesejahteraan bersama

 • Hidup bermasyarakat
  • Jiran tetangga
  • Berpersatuan


i. Memahami kepentingan sikap suka membantu untuk hidup harmoni
ii. Meramalkan kemungkinan yang akan terjadi sekiraya setiap individu mementingkan diri sendiri
iii. Menyatakan cara yang boleh diamalkan untuk hidup bekerjasama
iv. Mengamalkan sikap suka membantu dalam hidup seharian


Menyediakan satu pelan tindakan bagi mengadakan projek kemasyarakat-an
39


 
28/9/2011
-2/10/2011
7.3 Saling Menghormati antara NegaraMenghargai dan memuliakan hubungan antara negara untuk menjamin kesejahteraan sejagat.
Keamanan Sejagat Tanggungjawab BersamaSaling menghormati kedaulatan sesebuah negara

 • Hormati sistem pemerintahan, ideologi dan kedaulatan ndang-undang negara lain
  (Eksekutif, legislatif

  dan kehakiman)


i. Mengetahui plbagai corak pemerintahan negara-negara di dunia
ii. Mengenali corak pentadbiran Negara sendri
iii. Menghormati kedaulatan negera sendiri dan negera lain
iv.Mengamalkan cara hidup yang aman dan harmoni
v. Menghormati peraturan dan undang-undang di mana juga kita berada
Mengumpul-kan maklumat tentang pelbagai ideologi negara di dunia dan membincang-kannya.
40


 
3/10/2011
-
9/10/2011
PMR 2011
5 – 7/10/11 & 10 – 12/10/11 – PMR 2011
41

10/10/2011
-16/10/2011
PMR 2011
42

17/10/2011
-23/10/2011

 
ULANGKAJI
43


 
24/10/2011
-
30/10/2011
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN


26/10 (Rabu) – Cuti Peristiwa (Deepavali)
44


 
31/10/2011
-
6/11/2011

 
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN


2/11 ( Rabu )-All Soul's Day

6/11 (Ahad) – Hari Raya Haji
45


 
7/11/2011
-
13/11/2011
7/11 (Isnin) – Cuti Ganti Hari Raya Haji
46


 
14/11/2011
-20/11/2011
19/11 – Cuti Sekolah Akhir Tahun 2011 Bermula

No comments:

Post a Comment