Thursday, January 17, 2013

Rancangan Tahunan Perdagangan Tingkatan 5 2013


Rancangan Tahunan Perdagangan Tingkatan 5 2013 SMK Serian


MINGGU

TARIKH

BIDANG  PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN


CATATAN
1


2


02/01- 04/01

07/01-11/01


PERBANKAN DAN INSTITUSI KEWANGAN LAIN

1.1 Sistem Perbankan
      a.    Perbankan konvensional
      b.    Perbankan Islam

1.2 Jenis-jenis Bank
     a.  Bank Pusat
     b.  Bank Perdagangan
     c.  Bank Saudagar
     d.  Bank Badan Berkanun
     e.  Bank Koperasi


Aras 1
1.  Membezakan sistem perbankan konvensional  dan sistem secara Islam

Aras 1
1.  Menerangkan fungsi Bank Pusat dan bank-bank yang lain.

Aras 2
1. Menjelaskan perbezaan di antara setiap jenis bank.


  
  
 

3
14/01-18/01


1.3 Perkhidmatan Bank   
      Perdagangan
a.     Menerima pesanan
b.    Kemudahan pembayaran
c.     Kemudahan pembiayaan
d.    Perkhidmatan lain


Aras 1
1. Menerangkan bentuk-bentuk perkhidmatan bank perdagangan  dan kegunaannya.

Aras 2
1. Menjelaskan kepentingan setiap bentuk  perkhidmatan bank perdagangan kepada  pelanggan bank.3


4
14/01-18/01

21/01-25/01


1.4  Cek
a.     Jenis-jenis cek dan penggunaannya
b.    Faedah menggunakan cek
c.     Jenis-jenis cek lain
d.    Cek tak layan


Aras 1
1. Menerangkan penggunaan berbagai jenis cek.
2. Mengenal pasti sebab-sebab cek tak layan.

Aras 2
1. Menghuraikan kelebihan dan kelemahan penggunaan  cek.
2. Menjelaskan perbezaan cek terbuka dan cek tertutup


24/01
- Cuti Umum Maulid


4
21/01-25/01


1.5  Institusi Kewangan Lain
a.     Syarikat Kewangan
b.    Syarikat Pajakan
c.     Syarikat Pemfaktoran Syarikat Jaminan Kredit Malaysia

 

Aras 1

1. Menerangkan ciri dan fungsi setiap jenis institusi kewangan lain.

Aras 3

1. Membuat keputusan pemilihan perkhidmatan bank yang sesuai untuk pelbagai jenis  pelanggan bank


5


6

28/01-01/02

04/02-08/02

INSURANS
2.1 Insurans
a.     Pengenalan kepada insurans
b.    Konsep insurans
c.     Jenis risiko
d.    Peranan insurans

2.2  Prinsip-prinsip insurans
a.     Kepentingan boleh diinsuranskan
b.    Penuh percaya
c.     Ganti rugi

2.3  Jenis insurans
a.     Insurans kemalangan
b.    Insurans kebakaran
c.     Insurans hayat
d.    Insurans
perkapalan/penerbangan
e.     Insurans-insurans lain

 

Aras 1

1. Menerangkan konsep, peranan dan istilah dalam insurans.
2. Mengenal pasti jenis-jenis risiko.
3. Menerangkan prinsip-prinsip insurans.
4. Mengetahui jenis-jenis dan kegunaan insurans.

Aras 2

1. Menghuraikan konsep pemusatan risiko.
2. Menjelaskan dengan contoh faktor-faktor yang mempengaruhi kadar premium insurans.

 


02/02
- Sekolah Ganti 1


7


11/02-15/02
CUTI  TAHUN  BARU CINA

11-12/02
- Cuti CNY
13/02
- Cuti Peristiwa 1
 14-15/02
- Cuti Berganti 1&2


8

18/02-22/02

2.4  Takaful
a.     Prinsip takaful
b.    Produk takaful

2.5  Belian polisi dan tuntutan ganti rugi
a.     Prosedur membeli polisi
b.    Prosedur membuat tuntutan ganti rugi

 

Aras 1

1. Membandingkan insurans konvensional dengan takaful.

2. Mengetahui cara-cara membeli polisi dan membuat tuntutan ganti rugi.

Aras 2

1. Menjelaskan prinsip-prinsip takaful.
2. Menjelaskan  implikasi setiap prinsip insurans ke  atas tuntutan ganti rugi.

Aras 3

1. Mencadangkan jenis polisi insurans yang sesuai  bagi  sesuatu  jenis perniagaan dan individu.


9

25/02-01/03

PENGANGKUTAN
3.1 Pengangkutan
      a. Peranan pengangkutan

3.2 Jenis pengangkutan
a.     Pengangkutan darat
b.    Pengangkutan laut
c.     Pengangkutan udara
d.    Saluran paip

 

Aras 1
1. Menerangkan peranan dan jenis-jenis pengangkutan.
2. Mengenal pasti kelebihan dan kelemahan setiap  jenis
pengangkutan.

Aras 2
1. Menjelaskan dengan contoh kepentingan pengangkutan  kepada sesuatu jenis perniagaan.
2. Menghuraikan jenis-jenis pengangkutan darat, laut, saluran paip dan udara.

Aras 3
1. Membuat gambaran mental tentang aktiviti pengangkutan dalam perniagaan.
2. Mengkritik setiap jenis pengangkutan dan memilih jenis pengangkutan.


02/03
- Sekolah Ganti 2

10

04/03-08/03

3.3 Pengkontenaan
a.     Maksud pengkontenaan
b.    Pengangkutan antarabangsa Routier (Transport International Routier)

3.4 Pemilihan jenis
      pengangkutan
a.       Faktor-faktor pemilihan jenis  pengangkutan


 

Aras 2

1. Memilih jenis pengangkutan yang sesuai bagi  membantu perniagaan.
Aras 3
1. Membuat keputusan rasional  dalam perniagaan.11


12

11/03-15/03

18/03-22/03

 


Peperiksaan Pertengahan Penggal 1


13

25/03-29/03

 

Cuti Pertengahan Penggal 1

29/03
- Good Friday

14


15

01/04-05/04

08/04-12/04

KOMUNIKASI
4.1 Komunikasi
      a. Peranan komunikasi
      b. Perkhidmatan komunikasi
                i.  Televisyen dan  
                    radio
               ii.  Perkhidmatan pos
               iii.  Perkhidmatan                      
                    telekomunikasi
               iv.  Perkhidmatan kurier

Aras 1
1. Menerangkan peranan komunikasi.
2. Menerangkan jenis perkhidmatan komunikasi  yang sesuai
digunakan dalam perniagaan.
3. Menerangkan ciri-ciri setiap  jenis perkhidmatan komunikasi.
4. Menerangkan agensi yang terlibat dalam  perkhidmatan komunikasi.

Aras 2
1. Menjelaskan faktor-faktor pemilihan sesuatu  jenis perkhidmatan komunikasi.

Aras 3
1. Mencadangkan jenis-jenis perkhidmatan komunikasi yang
sesuai kepada peniaga.


13/04
- Sekolah Ganti 3

16


17

15/04-19/04

22/04-26/04

PERGUDANGAN
5.1 Pergudangan
a.     Peranan pergudangan
b.    Ciri-ciri gudang yang baik

5.2 Jenis-jenis gudang
a.     Gudang pengilang
b.    Gudang pemborong
c.     Gudang peruncit
d.    Gudang kerajaan
e.     Gudang berbon
f.     Penyetoran sejuk

 

Aras 1

1. Menerangkan maksud dan peranan pergudangan.
2. Menerangkan jenis-jenis gudang.
3. Menerangkan kepentingan gudang berbon  kepada peniaga
dan kerajaan.
4. Menyatakan ciri-ciri gudang yang baik.

Aras 2

1. Menghuraikan dengan contoh kepentingan gudang kepada 
     peniaga dan pengeluar.
2. Menjelaskan ciri-ciri gudang yang  baik.

Aras 3

1. Mencadangkan kaedah pengendalian gudang  yang baik.


18

29/04-03/05

PROMOSI
6.1 Promosi
a.     Peranan promosi
b.    Promosi dalam pemasaran

6.2 Jenis promosi
a.     Pengiklanan
b.    Promosi jualan
c.     Jualan terus
d.    Publisiti
Aras 1
1. Menerangkan maksud dan peranan promosi.
2. Mengenalpasti perkaitan promosi dengan pemasaran.
3. Menerangkan ciri- ciri setiap jenis promosi.

Aras 2
1. Menjelaskan perbezaan antara jenis-jenis promosi.

Aras 3
1. Mencadangkan jenis-jenis promosi yang  sesuai  bagi sesuatu
barangan.


01/05
- Cuti Umum Hari Buruh

19

06/05-10/05

Ulangkaji


20


21

13/05-17/05

20/05-24/05

 

Peperiksaan Pertengahan Tahun


16/05
- Hari Guru
24/05
- Hari Wesak


2223

27/05-31/05

03/06-07/06

 


Cuti Pertengahan Tahun

01/06
- Gawai

24


25

10/06-14/06

17/06-21/06

6.3 Media Pengiklanan
a.     Media bercetak
b.    Media elektronik
c.     Media-media lain

6.4 Pemilihan media
      pengiklanan
a.     Faktor-faktor pemilihan media pengiklanan


Aras 1
1. Mengenalpasti jenis-jenis pengiklanan
2. Menerangkan ciri-ciri pelbagai media pengiklanan.
3. Menerangkan faktor-faktor pemilihan media pengiklanan

 Aras 2
1. Menghuraikan cara “gaya tarikan iklan” untuk  menarik perhatian pengguna.
2. Menjelaskan kelebihan dan kelemahan setiap media
pengiklanan.
3. Memilih media pengiklanan yang sesuai bagi mempromosikan
sesuatu keluaran.
4. Menentukan pemilihan jenis pengiklanan yang  sesuai bagi
 sesuatu barangan
26


27


28
24/06-28/06

01/07-05/07

08/07-12/07

PERANAN KERAJAAN DALAM PERNIAGAAN
7.1 Peranan kerajaan dalam
      perniagaan
a.     Penyelidikan dan pembangunan
b.    Perundangan perniagaan
c.     Latihan dan pengurusan
d.    Kemudahan infrastuktur dan ruang niaga
e.     Promosi dan pemasaran
f.     Pelepasan cukai
g.     Pembiayaan

Aras 1
1. Mengenalpasti kepentingan peranan kerajaan dalam
perniagaan.
2. Mengenalpasti agensi-agensi yang terlibat.
3. Membezakan penglibatan agensi dalam membantu  peniaga/pengusaha.

Aras 2
1. Menjelaskan dengan contoh cara bagaimana  seseorang pengusaha dibantu oleh kerajaan.
2. Menghuraikan peranan setiap agensi kepada pengusaha.
3. Menghuraiakan implikasi perundangan perniagaan  kepada pengusaha/peniaga.

Aras 3
1. Menghuraikan implikasi peranan kerajaan kepada peniaga dan pengguna.


24-28/06
-Olahraga

28/06
- Cuti Peristiwa 229


30


15/07-19/07

22/07-26/07KONSUMERISME
8.1 Konsumerisme       
a.  Maksud konsumerisme

8.2 Perlindungan pengguna
a.  Hak dan tanggungjawab  pengguna
b.  Tanggungjawab pengeluar
c.   Membeli dengan bijak
d.   Peranan kerajaan dan agensi lain  dalam melindugi pengguna
e.     Etika Amalan   
       Perniagaan

 

Aras 1
1. Menerangkan maksud konsumerisme.
2. Mengenal pasti hak dan tanggungjawab pengguna dan
pengeluar.
3. Mengetahui dan mengamalkan cara membeli dengan bijak.
4. Menersangkan peranan kerajaan dan agensi lain dalam
melindugi pengguna.
5. Mengamalkan etika amalan perniagaan oleh  penjual dan pembeli.
6. Menerangkan undang-undang berkaitan dengan 
perlindungan pengguna.

Aras 2
1. Menghuraikan bagaimana menjadi pengguna  yang
bertanggungjawab.
2. Menjelaskan dengan contoh tanggungjawab pengguna dan pengeluar.

Aras 3
1. Menilai amalan penjual dari segi etika perniagaan.
2. Merumuskan sebab-sebab pengguna perlu dilindungi.3129/07-02/08

Ulangkaji / Kertas Model


32


33

05/08-09/08

12/08-16/08


Cuti Pertengahan Penggal 2
05/08
- Cuti Ganti 3
06/08
- Cuti Peristiwa3
08-09/08
- Hari Raya Puasa 

34

19/08-23/08
Ulangkaji / Kertas Model


35


36

26/08-30/08

02/09-06/09

Percubaan SPM
31/08
- Hari Kebangsaan

37

09/09-13/09
Pembetulan Percubaan SPM


38

16/09-20/09
Ulangkaji / Kertas Model
16/09
- Cuti Umum Hari M’sia

39

23/09-27/09
Ulangkaji / Kertas Model


40

30/09-04/10
Ulangkaji / Kertas Model
03/10
- Restu Ilmu PMR

41

07/10-11/10
Ulangkaji / Kertas Model


42

14/10-18/10
Ulangkaji / Kertas Model
14/10
- Cuti Peristiwa 3
15/10
- Hari Raya Korban

43

21/10-25/10
Ulangkaji / Kertas Model


44

28/10-01/11
Ulangkaji / Kertas Model
01/11
- Jamuan Akhir Tahun4504/11-08/11
Ulangkaji / Kertas Model
04/11
- Cuti Peristiwa 4
05/11
- Awal Muharam
06/11
- Restu Ilmu SPM / STPM


46

11/11-15/11
Ulangkaji / Kertas Model
12/11
- Penyampaian Hadian

No comments:

Post a Comment